หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
ข้อมูลผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์  เรืองแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สพม.สฎชพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0818956716
อีเมล์ : somboon.rk@hotmail.com
ดูแล กำกับ และติดตาม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มกฎหมายและคดี
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย  ภักดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ สพม.สฎชพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0635196359
อีเมล์ : samruai.pak@secondary11.go.th
ดูแล กำกับ และติดตาม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ สพม.สฎชพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0817979065
อีเมล์ : doungrutai.th@gmail.com
ดูแล กำกับ และติดตาม
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์  โพธิ์เพชร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ สพม.สฎชพ
เบอร์โทรศัพท์ : 0979545144
อีเมล์ : phopet.a@gmail.com
ดูแล กำกับ และติดตาม
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง