หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส่งเสริมการจัดการศึกษา (Data PEP)  
   ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ  
   การประชุมทางไกล AcuConference  
   กระดานถาม-ตอบ (Q&A)  
   ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart OBEC)  
   ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)  
   ระบบภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (e-Activity)  
   ระบบใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น (e-Money)  
   ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สพท. (AMSS++)  
   ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (KRS)  
   ระบบคลังความรู้ KM Mangmoom  
   ระบบรายงานสารสนเทศทางการศีกษา (Report DMC)  
   การจัดการสารสนเทศทางการศึกษา (Edu IM)  
   ระบบ e-MES (สตผ.)  
   ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)  
   ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ PMQA 4.0  
   ระบบคลังหลักสูตรสถานศึกษา  
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง