หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
ประวัติความเป็นมา
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร แต่เดิมเป็นศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 10 (ศมก.) สุราษฎร์ธานี - ชุมพร เป็น 1 ใน 41 ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้มีการทำพิธีเปิดที่ทำการศูนย์ประสานงาน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2552 โดยมี นางประภาศรี อุยยามฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์ ต่อมาได้มีการประกาศให้เป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2553 และในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศแบ่งส่วนราชการใหม่จากเดิมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขต เป็น 62 เขต และเปลี่ยนชื่อสำนักงานเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริหารงานโดยมี นางประภาศรี อุยยามฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2553, นายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556, นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2559, นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560, นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562, นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ตามลำดับ

          ปัจจุบันมี นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นปีที่ 1 - 6 ใน 2 จังหวัด จำนวน 66 แห่ง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 44 แห่ง และ จังหวัดชุมพร 22 แห่ง

          และเนื่องจากจังหวัดชุมพรมีระยะทางห่างไกลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 200 กิโลเมตร จึงได้มีการเปิดศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จังหวัดชุมพรขึ้นอีก 1 แห่ง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการติดต่อประสานงานราชการ


ทำเนียบผู้บริหาร
นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ 1 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2566
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ 23 พ.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2564
นายสมชาย รองเหลือ 1 พ.ย. 2560 - 22 พ.ค. 2562
นายภิญโญ จันทรวงศ์ 15 ต.ค. 2559 - 31 ก.ย. 2560
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 1 ต.ค. 2556 - 14 ต.ค. 2559
นายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน 10 ธ.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2556
นางประภาศรี อุยยามฐิติ 12 มิ.ย. 2552 - 9 ธ.ค. 2553


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง