หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 

 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
   ประวัติความเป็นมา  
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  
   โครงสร้างหน่วยงาน  
   บุคลากร  
   ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบ  
   ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการดำเนินงาน  
   แผนปฏิบัติการ/โครงการ ประจำปี  
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
   แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2567  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   ตราสัญลักษณ์เขต  
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง