หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
สถานศึกษาในสังกัด
หนังสือ สพม.สฎชพ ที่ ศธ 04346/ว พิเศษ หนังสือรับรองรายชื่อโรงเรียนในสังกัด ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
หนังสือ สพม.สฎชพ ที่ ศธ 04346/ว พิเศษ หนังสือรับรองโรงเรียนในสังกัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564
คำสั่ง สพม.สฎชพ ที่ 97/2563 แต่่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1 ณ วันที่ 8 เมษายน 2563
คำสั่ง สพม.สฎชพ ที่ 344/2564 แต่่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
คำสั่ง สพม.สฎชพ ที่ 343/2564 แต่่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
คำสั่ง สพม.สฎชพ ที่ 65/2564 แต่่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตชุมพร 1 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
คำสั่ง สพม.สฎชพ ที่ 316/2565 แต่่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตชุมพร 2 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีโรงเรียนในสังกัด 44 แห่ง
จังหวัดชุมพร
มีโรงเรียนในสังกัด 22 แห่ง
 
เครือข่ายสถานศึกษา
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1
14 แห่ง
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2
17 แห่ง
สหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3
13 แห่ง
สหวิทยาเขตชุมพร 1
10 แห่ง
สหวิทยาเขตชุมพร 2
12 แห่ง
 สุราษฎร์ธานี  ท่าฉางวิทยาคาร  บ้านเสด็จพิทยาคม  ศรียาภัย  สวนศรีวิทยา
 สุราษฎร์พิทยา  ไชยาวิทยา  บ้านนาสาร  สอาดเผดิมวิทยา  ปากน้ำหลังสวนวิทยา
 เมืองสุราษฎร์ธานี  ท่าชนะ  บ้านนาวิทยาคม  ปากน้ำชุมพรวิทยา  ชลธารวิทยา
 สุราษฎร์พิทยา ๒  คีรีรัฐวิทยาคม  เคียนซาพิทยาคม  ทุ่งคาพิทยาคาร  เมืองหลังสวน
 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สฎ.  บ้านตาขุนวิทยา  เวียงสระ  ศรียาภัย ๒  ละแมวิทยา
 สุราษฎร์ธานี ๒  รัชชประภาวิทยาคม  พระแสงวิทยา  ท่าแซะรัชดาภิเษก  พะโต๊ะวิทยา
 กาญจนดิษฐ์  เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก  พรุพีพิทยาคม  ท่าข้ามวิทยา  สวีวิทยา
 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ.  เขาพนมแบกศึกษา  พ่วงพรมครวิทยา  หงษ์เจริญวิทยาคม  นาสักวิทยา
 ท่าอุแทพิทยา  มัธยมบ้านทำเนียบ  คลองฉนวนวิทยา  ปะทิววิทยา  ด่านสวีวิทยา
 ท่าเฟืองวิทยา  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สฎ.  บางสวรรค์วิทยาคม  มาบอำมฤตวิทยา  เขาทะลุพิทยาคม
 ปากแพรกวิทยาคม  พนมศึกษา  ควนสุบรรณวิทยา    ครนพิทยาคม
 เกาะสมุย  พุนพินพิทยาคม  ท่าชีวิทยาคม    ทุ่งตะโกวิทยา
 ทีปราษฎร์พิทยา  น้ำรอบวิทยา  ชัยบุรีพิทยา    
 เกาะพะงันศึกษา  ท่าสะท้อนวิทยา      
   บางเดือนสถิตย์พิทยาคม      
   ตะกุกใต้ศึกษา      
   มัธยมวิภาวดี      
https://math.iitm.ac.in/input/slot-dana/index.html

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง