หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต (UPRIGHT)
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
   การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต  
   แผนป้องกันการทุจริต  
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
   การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
   นโยบาย No Gift Policy  
   มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม  
 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง