หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 

 

ข้อมูลการติดต่อ

 ชื่อหน่วยงาน :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
 ที่ตั้ง :
  เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 เบอร์โทรศัพท์ : 077-203372-4
   เลขานุการหน้าห้อง ผอ.เขต ต่อ 12
   กลู่มพัฒนาข้าราชการครูฯ ต่อ 17
   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 18
   กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 19
   กลุ่มนโยบายและแผน / ICT ต่อ 21
   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 22
   หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 23
   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 24
 เบอร์โทรศัพท์สายตรง :
   กลุ่มอำนวยการ 077-205317
   กลุ่มบริหารงานบุคคล 077-288801
   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 081-4170500
 เบอร์โทรสาร :
  077-205318  
ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ ประจำปี 2567
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :
   office@spmsnicpn.go.th  
 สื่อโซเชียล :
   facebook  

กล่องรับฟังความคิดเห็น

หัวข้อความคิดเห็น :
รายละเอียด :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
Captcha :
 
          
View

แผนที่ตั้ง : 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง