หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   


อ่านข่าวประกาศทั้งหมด

  • เตือนภัย มิจฉาชีพออนไลน์
  • พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566
  • ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
โครงการขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดดเด่น...  
สุพรพงศ์ | 4 ธ.ค. 2566 | (10 Hits)
การประชุม คณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ ...
สุพรพงศ์ | 30 พ.ย. 2566 | (31 Hits)
นิเทศติดตาม สะท้อนผลการดำเนินการจัดการเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ...
สุพรพงศ์ | 30 พ.ย. 2566 | (26 Hits)


ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

หนังสือขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า...  
ลักขณา | 22 พ.ย. 2566 | (613 Hits)
ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ...  
ลักขณา | 22 พ.ย. 2566 | (267 Hits)
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื...  
ลักขณา | 16 พ.ย. 2566 | (449 Hits)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว(แม่บ้าน)...  
สุพรพงศ์ | 14 พ.ย. 2566 | (163 Hits)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี 2566 เพิ่มเติมครั...  
ลักขณา | 7 พ.ย. 2566 | (3010 Hits)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้า...  
ลักขณา | 3 พ.ย. 2566 | (2830 Hits)
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ...  
ลักขณา | 1 พ.ย. 2566 | (2778 Hits)
ผลการสรรหาและเลือกกรรมการผู้แทนบริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน...  
สุพรพงศ์ | 31 ต.ค. 2566 | (2724 Hits)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2567...
สัญญลักษณ์ | 21 พ.ย. 2566 | (41 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566...
กชพรรณ | 14 พ.ย. 2566 | (29 Hits)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30...
กชพรรณ | 16 ต.ค. 2566 | (63 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566...
กชพรรณ | 11 ต.ค. 2566 | (54 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566...
กชพรรณ | 12 ก.ย. 2566 | (97 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566...
กชพรรณ | 11 ส.ค. 2566 | (99 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566...
กชพรรณ | 12 ก.ค. 2566 | (147 Hits)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2566...
สัญญลักษณ์ | 30 มิ.ย. 2566 | (175 Hits)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งข่าว สคบ. ...  
สุพรพงศ์ | 24 พ.ย. 2566 | (14 Hits)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการและประ...  
สุพรพงศ์ | 24 พ.ย. 2566 | (16 Hits)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งปรับดอกเบี้ยประกันภัยต่ออายุกรรม์สินเ...  
สุพรพงศ์ | 24 พ.ย. 2566 | (12 Hits)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ห...  
สุพรพงศ์ | 24 พ.ย. 2566 | (14 Hits)
ระเบียบการแข่งขันความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ ระดับมัธยม...   
สุพรพงศ์ | 24 พ.ย. 2566 | (13 Hits)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนป...  
สุพรพงศ์ | 24 พ.ย. 2566 | (12 Hits)
ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการบัตรสุขภาพ และประกันรถยนต์ ส...  
สุพรพงศ์ | 24 พ.ย. 2566 | (12 Hits)
รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของ Lee Kuan Yew School o...  
สุพรพงศ์ | 24 พ.ย. 2566 | (12 Hits)
การยกเว้นอัตราค่าบริการอุทยานแห่งชาติ...  
สุพรพงศ์ | 24 พ.ย. 2566 | (17 Hits)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนระยะส...  
สุพรพงศ์ | 24 พ.ย. 2566 | (98 Hits)
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเ...  
สุพรพงศ์ | 10 พ.ย. 2566 | (28 Hits)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์โครงการMeditationCFH (Cla...  
สุพรพงศ์ | 10 พ.ย. 2566 | (22 Hits)
ประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก"...  
สุพรพงศ์ | 10 พ.ย. 2566 | (20 Hits)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖...   
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม | โดยคุณอุเทน | 4 ธ.ค. 2566 | (5 Hits)
สธ.๒ จัดประชุม ผปค.นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 3 ธ.ค. 2566 | (126 Hits)
สธ.๒ เข้าศึกษาดูงาน การพัฒนาอาคาร สถานที่และการดูแลรักษา ณ รร.บ้านนาสาร...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 2 ธ.ค. 2566 | (83 Hits)
สธ.๒ ร่วมต้อนรับ คุณครูธาดารัตน์ แก้วรัตน์...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 2 ธ.ค. 2566 | (57 Hits)
สธ.๒ จัดกิจกรรมสี่ภาษาพาเพลิน เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารของชาวฝรั่งเศส...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 2 ธ.ค. 2566 | (94 Hits)
สธ.๒ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองฯ ทัศนีย์ ขวัญเพชร ในโอกาสรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 2 ธ.ค. 2566 | (61 Hits)
สธ.๒ ร่วมต้อนรับครูใหม่  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 2 ธ.ค. 2566 | (110 Hits)
สธ.๒ จัดเวทีประชันนโยบายพรรคของผู้ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 2 ธ.ค. 2566 | (99 Hits)
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาพัง...  
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม | โดยคุณวรรณนิสา | 1 ธ.ค. 2566 | (8 Hits)
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม Loy Krathong Day...  
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม | โดยคุณวรรณนิสา | 1 ธ.ค. 2566 | (7 Hits)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี Distance Learning Information Technology
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ครูบ้านนอกดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทรูปลูกปัญญา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร

  สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  วันนี้
19
  เมื่อวานนี้
18
  เดือนนี้
60
  เดือนที่แล้ว
632
  ปีนี้
25,817
  ปีที่แล้ว
78,326
ข้อมูลสถิติ ณ 2023-12-04


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง