หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   


อ่านข่าวประกาศทั้งหมด

  • Bandar55
  • แนวทางการดำเนินการการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
  • Apple เพื่อการศึกษา
  • มาตรการการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนด้านความปลอดภัย
ของโรงเรียนในสังกัด
  • Bandar55 adalah Daftar Slot Deposit DANA 10K Resmi 2023 Tanpa Potongan
  • Bandar55
  • Bandar55
  • Bandar55
  • คู่มือรู้คิดรู้ทัน ป้องกันยาเสพติด
  • ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ” สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของสถานศึกษา...
สุพรพงศ์ | 4 ก.พ. 2566 | (50 Hits)
งานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-12 ก.พ.2566 ...
สุพรพงศ์ | 4 ก.พ. 2566 | (17 Hits)
การประชุมจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ...
สุพรพงศ์ | 2 ก.พ. 2566 | (45 Hits)

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำ...   
ลักขณา | 11 ม.ค. 2566 | (1780 Hits)
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำ...  
ศักดา | 3 ม.ค. 2566 | (1742 Hits)
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู...   
ลักขณา | 27 ธ.ค. 2565 | (1772 Hits)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  
ลักขณา | 18 ต.ค. 2565 | (1726 Hits)
ประกาศตำแหน่งว่างผ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท...  
ลักขณา | 16 ส.ค. 2565 | (1726 Hits)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  
ลักขณา | 30 มิ.ย. 2565 | (1720 Hits)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษ...  
ลักขณา | 27 พ.ค. 2565 | (1720 Hits)
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา...  
ลักขณา | 20 พ.ค. 2565 | (1726 Hits)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนด้...
สัญญลักษณ์ | 3 ก.พ. 2566 | (12 Hits)
การขายทอดตลาดต้นไม้(ต้นจามจุรี) ของโรงเรียนพระแสงวิทยา...
สัญญลักษณ์ | 30 ม.ค. 2566 | (27 Hits)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...
สัญญลักษณ์ | 27 ม.ค. 2566 | (22 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565...
กชพรรณ | 12 ม.ค. 2566 | (24 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565...
กชพรรณ | 13 ธ.ค. 2565 | (66 Hits)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง...
สัญญลักษณ์ | 6 ธ.ค. 2565 | (70 Hits)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...
สัญญลักษณ์ | 18 พ.ย. 2565 | (98 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565...
กชพรรณ | 11 พ.ย. 2565 | (58 Hits)
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักศึกษาทุน กสศ ปี 2566...  
สุพรพงศ์ | 30 ม.ค. 2566 | (20 Hits)
ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเพื่อการพัฒนาเมืองที่...  
สุพรพงศ์ | 30 ม.ค. 2566 | (16 Hits)
ประชาสัมพันธ์ โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้อง...   
สุพรพงศ์ | 30 ม.ค. 2566 | (14 Hits)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร...  
สุพรพงศ์ | 30 ม.ค. 2566 | (32 Hits)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมกรณีความ...  
สุพรพงศ์ | 30 ม.ค. 2566 | (9 Hits)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคำขวัญเพื่อรณรงค์ต่อต้านทุจริต...  
สุพรพงศ์ | 30 ม.ค. 2566 | (14 Hits)
ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน...  
สุพรพงศ์ | 30 ม.ค. 2566 | (8 Hits)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึก...  
สุพรพงศ์ | 23 ม.ค. 2566 | (18 Hits)
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น...   
สุพรพงศ์ | 23 ม.ค. 2566 | (23 Hits)
ประชาสัมพันธ์การคัดสรรผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2565...  
สุพรพงศ์ | 23 ม.ค. 2566 | (22 Hits)
ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์...   
สุพรพงศ์ | 23 ม.ค. 2566 | (42 Hits)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณ...   
สุพรพงศ์ | 23 ม.ค. 2566 | (34 Hits)
ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikaw...  
สุพรพงศ์ | 23 ม.ค. 2566 | (12 Hits)
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเข้าร่วมโครงการ ขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่สนุก ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูก...  
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม | โดยคุณวรรณนิสา | 2 ก.พ. 2566 | (24 Hits)
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์...  
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม | โดยคุณวรรณนิสา | 2 ก.พ. 2566 | (9 Hits)
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมเข้าร่วมโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่ดี...  
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม | โดยคุณวรรณนิสา | 2 ก.พ. 2566 | (22 Hits)
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเ...  
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม | โดยคุณวรรณนิสา | 2 ก.พ. 2566 | (10 Hits)
สธ. ๒ จัดเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2566...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 30 ม.ค. 2566 | (127 Hits)
สธ. ๒ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับชั้น ม.4 แผนศิลป์คำนวณ-ภาษาจีน...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 30 ม.ค. 2566 | (105 Hits)
สธ. ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้สู่นวัตกรรม STEM Education ให้กับนักเรียนโครงการ SME...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 30 ม.ค. 2566 | (114 Hits)
กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2565...  
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม | โดยคุณมาโนช | 30 ม.ค. 2566 | (11 Hits)
อบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Yc : Youth couneselor) ...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 30 ม.ค. 2566 | (15 Hits)
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 26 ม.ค. 2566 | (30 Hits)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี Distance Learning Information Technology
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ครูบ้านนอกดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทรูปลูกปัญญา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร

  สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  วันนี้
107
  เมื่อวานนี้
228
  เดือนนี้
1,470
  เดือนที่แล้ว
8,941
  ปีนี้
10,411
  ปีที่แล้ว
78,326
ข้อมูลสถิติ ณ 2023-02-08


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง