หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   


อ่านข่าวประกาศทั้งหมด

 
  • 31 พฤษภาคม วันงดบุหรี่โลก
  • สืบสารประเพณีและวัฒนธรรมไทย
  • การพนันออนไลน์ ภัยที่คาดไม่ถึง
  • รูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรคุณภาพด้วย GREAT Model
  • ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูล การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ลการกำหนดอัตราเงินเดือนชดเชยและจำน...
สุพรพงศ์ | 14 พ.ค. 2567 | (134 Hits)
รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ...
สุพรพงศ์ | 14 พ.ค. 2567 | (98 Hits)
การขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (42 Hits)แบบวัดความรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
EIT(2)
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส่งเสริมการจัดการศึกษา

มาตรการป้องกันการทุจริต ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต...  
ศิรินยา | 28 พ.ค. 2567 | (91 Hits)
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ปี 2566 เพิ่มเติมครั...  
ศิรินยา | 27 พ.ค. 2567 | (233 Hits)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และ ภาค ข และรายชื่อผู้ไม...  
ศิรินยา | 24 พ.ค. 2567 | (3423 Hits)
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ...  
ศิรินยา | 17 พ.ค. 2567 | (4406 Hits)
ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถ...  
ศักดา | 12 พ.ค. 2567 | (3320 Hits)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข...  
ศิรินยา | 7 พ.ค. 2567 | (3360 Hits)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี 67 ...  
สุพรพงศ์ | 1 พ.ค. 2567 | (3550 Hits)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับกา...  
ศิรินยา | 30 เม.ย. 2567 | (3370 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2567...
กชพรรณ | 14 พ.ค. 2567 | (38 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567...
กชพรรณ | 10 เม.ย. 2567 | (53 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567...
กชพรรณ | 11 มี.ค. 2567 | (63 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567...
กชพรรณ | 12 ก.พ. 2567 | (90 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566...
กชพรรณ | 9 ม.ค. 2567 | (92 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566...
กชพรรณ | 8 ธ.ค. 2566 | (97 Hits)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2567...
สัญญลักษณ์ | 21 พ.ย. 2566 | (125 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566...
กชพรรณ | 14 พ.ย. 2566 | (105 Hits)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (46 Hits)
การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอ...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (28 Hits)
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “Thailan...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (33 Hits)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภา...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (25 Hits)
การใช้งานระบบ "Suratthani Contact"...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (23 Hits)
ประกาศผลการประกวดสปอตโทรทัศน์รณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (26 Hits)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับการศึ...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (27 Hits)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาส...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (23 Hits)
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Indian Council for Cultural Rela...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (25 Hits)
ประชาสัมพันธ์การอบรม หัวข้อ “การออกแบบหลักสูตรรายวิชากับก...   
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (27 Hits)
โครงการทุนอบรมครู ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔ ของมูลนิธิฮา...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (24 Hits)
.ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการสมาชิกสวนพฤก...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (17 Hits)
การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการวุฒิสภา...  
สุพรพงศ์ | 13 พ.ค. 2567 | (30 Hits)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 27 พ.ค. 2567 | (13 Hits)
ส.ธ.๒ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน ประจำปี 2567...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 23 พ.ค. 2567 | (57 Hits)
ส.ธ.๒ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 22 พ.ค. 2567 | (87 Hits)
ส.ธ.๒ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 22 พ.ค. 2567 | (75 Hits)
ส.ธ.๒ ต้อนรับ นร. ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมเน้นนโยบาย "เปิดเทอมใหม่ เปิดเ...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 16 พ.ค. 2567 | (112 Hits)
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม...  
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม | โดยคุณอุเทน | 7 พ.ค. 2567 | (25 Hits)
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ณ โรงเรีย...  
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม | โดยคุณอุเทน | 18 เม.ย. 2567 | (31 Hits)
มอบนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย การขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข...  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สฎ. | โดยคุณธัญสิทธิ์ | 12 เม.ย. 2567 | (45 Hits)
สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4 ประจำปีการศึกษา 2567ประเภท ห้อ...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 26 มี.ค. 2567 | (73 Hits)
สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภท ห้อง...  
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม | โดยคุณอุเทน | 25 มี.ค. 2567 | (52 Hits)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี Distance Learning Information Technology
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ครูบ้านนอกดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทรูปลูกปัญญา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร

  สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  วันนี้
28
  เมื่อวานนี้
22
  เดือนนี้
799
  เดือนที่แล้ว
688
  ปีนี้
3,688
  ปีที่แล้ว
26,390
ข้อมูลสถิติ ณ 2024-05-30


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง