หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   


อ่านข่าวประกาศทั้งหมด

  • การประกวดวาดภาพเหมือน นกฮูกสะท้อนชีวิตหลังความตาย
  • พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566
  • ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
ลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ...  
ปรียาพร | 8 มิ.ย. 2566 | (6 Hits)
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนพราชบพิธไตรรัตนธัชรังสรรค์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องใ...  
สุพรพงศ์ | 8 มิ.ย. 2566 | (8 Hits)
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามข้อมูลนักเรียนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ปีการศึกษา 2566...
สุพรพงศ์ | 7 มิ.ย. 2566 | (17 Hits)


ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์...  
ลักขณา | 30 พ.ค. 2566 | (2773 Hits)
ตัวอย่างใบอนุญาตที่ออกโดยคุรุสภา ...  
ลักขณา | 29 พ.ค. 2566 | (1865 Hits)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ...  
ลักขณา | 24 พ.ค. 2566 | (13007 Hits)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโ...   
ลักขณา | 16 พ.ค. 2566 | (2083 Hits)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางดารศึกษา ตำแหน่ง...  
ศักดา | 30 เม.ย. 2566 | (2626 Hits)
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานรชการทั่วไป สังกัด...  
ศักดา | 19 เม.ย. 2566 | (2320 Hits)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ขอ...  
ลักขณา | 4 เม.ย. 2566 | (2288 Hits)
ผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารั...  
ศักดา | 3 เม.ย. 2566 | (2118 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566...
กชพรรณ | 8 พ.ค. 2566 | (39 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566...
กชพรรณ | 12 เม.ย. 2566 | (48 Hits)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการ...
สัญญลักษณ์ | 14 มี.ค. 2566 | (66 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...
กชพรรณ | 14 มี.ค. 2566 | (53 Hits)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อ...
สัญญลักษณ์ | 24 ก.พ. 2566 | (88 Hits)
ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566...
กชพรรณ | 13 ก.พ. 2566 | (66 Hits)
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนด้...
สัญญลักษณ์ | 3 ก.พ. 2566 | (77 Hits)
การขายทอดตลาดต้นไม้(ต้นจามจุรี) ของโรงเรียนพระแสงวิทยา...
สัญญลักษณ์ | 30 ม.ค. 2566 | (97 Hits)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป Tk Tok หัวข้อ "น...   
สุพรพงศ์ | 30 พ.ค. 2566 | (68 Hits)
การคัดเลือกลูกกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาต...  
สุพรพงศ์ | 16 พ.ค. 2566 | (30 Hits)
ขอเชิญร่วมประกวดกิจกรรม"วันป้องกันการจมน้ำโลก" ...   
สุพรพงศ์ | 16 พ.ค. 2566 | (27 Hits)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ด้วย AI อัจฉ...  
สุพรพงศ์ | 16 พ.ค. 2566 | (21 Hits)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมบริหารจัดการขยะ แยก แลก ยิ้ม...  
สุพรพงศ์ | 16 พ.ค. 2566 | (24 Hits)
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2566 โดยโรงพยาบาลทหารผ่านศึก...  
สุพรพงศ์ | 16 พ.ค. 2566 | (28 Hits)
ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการส่วนลดค่าครองชีพให้แก่ครูและ...   
สุพรพงศ์ | 16 พ.ค. 2566 | (18 Hits)
.ประชาสัมพันธ์การให้บริการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์...  
สุพรพงศ์ | 16 พ.ค. 2566 | (30 Hits)
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระ...  
สุพรพงศ์ | 16 พ.ค. 2566 | (17 Hits)
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรม “Yung ทำดี” ...  
สุพรพงศ์ | 16 พ.ค. 2566 | (21 Hits)
ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 25...  
สุพรพงศ์ | 9 พ.ค. 2566 | (39 Hits)
การอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สำ...  
สุพรพงศ์ | 9 พ.ค. 2566 | (53 Hits)
ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู...  
สุพรพงศ์ | 9 พ.ค. 2566 | (24 Hits)
อบรมคุณธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 6 มิ.ย. 2566 | (10 Hits)
สธ.๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และ...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 2 มิ.ย. 2566 | (52 Hits)
สธ.๒ จัดพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์ ญสส ประจำปีการศึกษา 2566...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 2 มิ.ย. 2566 | (27 Hits)
สธ. ๒ ร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ประจำปี 2566...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 2 มิ.ย. 2566 | (25 Hits)
มอบเกียรติบัตรให้กับ นายกฤษกร ชูสม เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา และช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษ...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 1 มิ.ย. 2566 | (14 Hits)
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่ผ่านการทดสอบ O-NET รายวิชาภาษไทย ปีการศึกษา...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 1 มิ.ย. 2566 | (18 Hits)
สธ.๒ จัดอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2566...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 31 พ.ค. 2566 | (39 Hits)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566...  
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 31 พ.ค. 2566 | (17 Hits)
สธ.๒ เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ Study to Learn or Study to Work และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25...  
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ | โดยคุณศิริประภา | 26 พ.ค. 2566 | (41 Hits)
ยินดีต้อนรับ คุณครูอัยฎ์ คงดี   
โรงเรียนพระแสงวิทยา | โดยคุณสาคร | 25 พ.ค. 2566 | (33 Hits)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี Distance Learning Information Technology
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด ครูบ้านนอกดอทคอม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ทรูปลูกปัญญา
สำนักงาน สกสค. จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน สกสค. จังหวัดชุมพร

  สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
  วันนี้
16
  เมื่อวานนี้
21
  เดือนนี้
108
  เดือนที่แล้ว
476
  ปีนี้
23,380
  ปีที่แล้ว
78,326
ข้อมูลสถิติ ณ 2023-06-08


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง