หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมคณะทำงานระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 23 ก.พ. 2567 : (551 Hits)
          วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการ ประชุมคณะทำงานระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยนางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการทำงาน ของคณะทำงานระดับศูนย์ประสานงานการจัดสอบ การตรวจเยี่ยมสนามสอบการเงิน การเบิกค่าใช้จ่าย การบริหารการจัดเอกสารต่างๆในการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital testing) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง