หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 27 ก.พ. 2567 : (551 Hits)
          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาต่อของโรงเรียนที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนต่างๆ ดังนี้ 1. คณะกรรมการชุดที่ 1 นำโดยนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางบุุษกร เพ็ชรพวง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ,นางสารภี ณ นคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน และบุคลากร ตรวจเยี่ยม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ,โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ,โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 2. คณะตรวจเยี่ยมชุดที่ 4 สหวิทยาเขตชุมพร เขต 1 โดยนางรักษิณา ยอดมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก นางพรพนา แดงสกล ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา และนายศุภชัย ตักชะเลง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 3. คณะกรรมการชุดที่ 5 สหวิทยาเขตชุมพร เขต 2 โดย นายวันชัย พลดงนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนละแมวิทยา นางกษมาพร ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน นายปฐมพงศ์ ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา และว่าที่ร.ต.มโนชญ์ นาคธรณิศนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานจังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวีวิทยาและโรงเรียนสวนศรีวิทยา

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง