หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ของสถานศึกษาในสังกัด
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 27 ก.พ. 2567 : (548 Hits)
          วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ จุดส่งสัญญาณ ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร กล่าวรายงาน นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายวิทยา สริขา และนายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ ศึกษานิเทศก์ นำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนพร้อมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อที่ประชุม

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง