หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
"MLS Open House 2024 เปิดบ้านนวัตกร" โรงเรียนเมืองหลังสวน
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 28 ก.พ. 2567 : (552 Hits)
          วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางสาววศินี เข็มขาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE "MLS Open House 2024 เปิดบ้านนวัตกร" โรงเรียนเมืองหลังสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานทางการศึกษาต่อสาธารณชน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนรายวิชา S "นวัตวิถี Smart Innovator" แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวนและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เยี่ยมชม และร่วมทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยได้จัดกิจกรรมเสวนา นิทรรศการ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ระดับชั้น และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ภายในงานมีการเกียรติบัตรให้กับ ปราชญ์ชาวบ้านผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียน และ ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการผลการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่างๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผลงานนักเรียนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง