หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
OPEN HOUSE OPEN TOUR เปิดรั้วทัวร์รัชชะ
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 29 ก.พ. 2567 : (550 Hits)
          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE OPEN TOUR“เปิดรั้วทัวร์รัชชะ” ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างศักยภาพที่เป็นเลิศทางวิชาการ พร้อมด้วย นางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศก์ นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางหัทยา ขยัน มอร์ฮาร์ท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจิดาภา หมึกดำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวฑิตฐิตา บุญมาศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวซโรลชิณีย์ เจ๊ะเต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดย นางกัญจนา สมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกเชาวลิต ช่วยสงค์ กำนันวิทยา ถาพร นายนรงค์ฤทธิ์ ทองมุสิทธิ์ นายสุทธิ เพ็งจันทร์ ผู้ใหญ่สุรินทร์ ศรีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่ไพศาล เจริญ นายสมศักดิ์ เศวตกรด ผู้ใหญ่ใจดี ภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ช่วยจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน อย่างหลากหลายเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกและตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกๆนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานศรีตรัง โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง