หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
"เปิดประตูโรงเรียนสู่ชุมชน”สานต่องานพ่อ อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนละแมวิทยา
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 29 ก.พ. 2567 : (554 Hits)
          วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สฎชพ พร้อมด้วย นางสาวอรุณี เพ็ชรดำเนิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานและเป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE "เปิดประตูโรงเรียนสู่ชุมชน”สานต่องานพ่อ อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนละแมวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานนักเรียนและครู โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การแนะแนวการศึกษาต่อ และการส่งเสริมการนำความรู้ไปสู่การประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร่วมกันคิด ร่วมทำ และปฎิบัติจริง นักเรียนสามารถนำความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง