หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา ๑ ปี (ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา) ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (Competency)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 4 มี.ค. 2567 : (552 Hits)
          วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ “บทบาทหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สู่การพัฒนาสถานศึกษาเชิงรุก” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา ๑ ปี (ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา) ระยะที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (Competency) ในการประชุม ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ของ กตปน.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ความเป็นมืออาชีพในการบริหารสถานศึกษา” จัดให้มีการเสวนา"บทบาทของผู้นำสถานศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน" โดยนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นายเกรียงไกร แก้วมีศรี นายนวพล ดันสูงเนิน ประธานเครือข่ายส่งเริมประสิทธิภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมพร นายนันทชัย แย้มโสพิศ รอง ผอ.ร.ร.ศรียาภัย นางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่ม นิเทศติดตามฯ มีนายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ นายวิทยา สริขา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้นำการเสวนา จากนั้นมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยรูปแบบ Coaching Team โดยดร.สำรวย ภักดีรอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนายเกรียงไกร แก้วมีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง