หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 6 มี.ค. 2567 : (556 Hits)
          วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings กล่าวรายงาน โดยนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์ กานตอัมพร ผู้อำนวยการสถาบันเมธาฟอรัม (Meta Forum) บรรยาย อภิปรายและทำกิจกรรม ในหัวข้อ - การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม - ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต - STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต - พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม นางสาวสิริญญา พุ่มคง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร บรรยาย ในหัวข้อ การสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ บรรยาย : แนวทางการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต สะท้อนบทเรียน กิจกรรมหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา นายสรศักดิ์ ชิดเชื้อ ครูโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา นางสาวกุลธิดา ชังธาดา ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา นางสาวอรอุมา สุขเจริญ ครูโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง