หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา ๑ ปี (ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 8 มี.ค. 2567 : (551 Hits)
          วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา ๑ ปี (ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา) ระยะที่ 3 การนำกลยุทธ์สู่การพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากการเรียนรู้สภาพจริง สถานศึกษาต้นแบบ (Authen Learning) ในวันที่ 5- 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร บรรยายพิเศษ นโยบายจุดเน้น การจัดการศึกษาและภาวะผู้นำการแปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความสำเร็จ นำเสนอ การพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมของกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา โดยมีนายสมยศ กระจ่างแจ้ง นายประยงค์ อินนุพัฒน์ นายสำรวจ ถนอม และนางสมร เผือกเดช อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการวิพากษ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ หอประชุมลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง