หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 12 มี.ค. 2567 : (550 Hits)
          วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรและการ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพนมศึกษา ณ ห้องประชุมดอกบัวผุด โรงเรียนพนมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง