หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 13 มี.ค. 2567 : (552 Hits)
          วันพุธ ที่ ๑3 มีนาคม ๒๕๖7 เวลา 09.๐๐ น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการนำเข้าและการใช้สื่อในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหาร และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตลอดจนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สามารถนำองค์ความรู้ ไปใช้ในการบริหารจัดการวางแผนจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนส่งเสริมการเลือกและประยุกต์ใช้สื่อ บนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้กลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการนวัตกรรม - นางสาวอรชพร มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ควนสุบรรณวิทยา - นางกษมาพร ชวาลิต ผู้อำนวยการโรงเรียน เมืองหลังสวน - นางจินตนา ยังจีน ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนท่าชนะ - นายจิรพล ลิวา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฯ ณ ห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง