หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมขี้แจงและเตรียมความพร้อมการใช้ระบบจัดหาที่เรียนออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 14 มี.ค. 2567 : (549 Hits)
          วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการประชุมขี้แจงและเตรียมความพร้อมการใช้ระบบจัดหาที่เรียนออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยว่าที่ ร.ท.พลากร ประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ได้บรรยายชี้แจงขั้นตอนและวิธีการใช้ระบบจัดหาที่เรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่ไม่มีที่เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถดูรายชื่อโรงเรียนในสังกัด สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ที่มีจำนวนนักเรียนว่างและประสานติดต่อกับโรงเรียนหรือศูนย์ประสานงานในการจัดหาที่เรียนให้ได้โดยสะดวก นางสารภี ณ นคร เจ้าพนักงานธุรการผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน ได้พูดคุยทำความเข้าใจประเด็น/แนวทาง/ในการดำเนินการในและห้วงเวลาการดำเนินการรับนักเรียนตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน และบุคลากรในสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีวาโย สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง