หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบ Zoom Meeting
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 18 มี.ค. 2567 : (552 Hits)
          วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรได้มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ของ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดย มี นางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กล่าวรายงาน และในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก โดย : ดร.ฤทัยชนก ห่วงจริง อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ Active Learning กับการสอนประวัติศาสตร์วิถีใหม่ และดร.วชิรศักดิ์ มัณชิมาภิโร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บรรยาย เรื่องการบูรณาการสาระการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ กับประวัติศาสตร์ภายใต้การจัดการ หลักสูตรท้องถิ่น และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ของ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร (PLC on History Education) สะท้อนบทเรียน.... ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง