หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา”
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 19 มี.ค. 2567 : (555 Hits)
          วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นายสำรวย ภักดี รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา” เพื่อสร้างศักยภาพให้สถานศึกษาในสังกัด พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) และการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) โดย นางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ได้รับเกียรติจาก นายครรชิต มนูญผล ข้าราชการบำนาญศึกษานิเทศก็เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญการเรียนรู้ Active Learning สพฐ. มาเป็นวิทยากรบรรยาย และฝึกปฏิบัติ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา” โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นข้าราชการครูในสังกัดซึ่งร่วมประชุม ในห้องส่งสัญญาน ห้องประชุมชลธี จำนวน 66 คนและประชุมผ่าน ระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 122 คน และ Facebook Live จำนวน 106 คน รวมทั้งสิ้น 294 คน

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง