หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้จากประสบกรณ์ตรงเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 21 มี.ค. 2567 : (549 Hits)
          วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายสำรวย ภักดี รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้จากประสบกรณ์ตรงเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ จุดส่งสัญญาณห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นางวัชรี แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ดร.โชติมา หนูพริก รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ สพฐ. เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาสมรรถะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นางหัทยา ขยัน มอร์ฮาร์ท ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ทบทวนคู่มือและแนวทางในการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา และมี นายศักดา ชินทัตโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากร สาธิตและแนะนำการใช้ระบบ "คลังหลักสูตรสถานศึกษา" ให้กับผู้เข้าประชุมซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัดจำนวน 76 ท่าน

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง