หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ารสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของ โรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 23 มี.ค. 2567 : (549 Hits)
          วันที่ 23 มีนาคม 2567 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้คณะกรรมการ ชุดที่ 3 นำโดย 1) นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์ ผอ.ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา 2) นางบุษกร เพ็ชรพวง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 3) นางสาวฐิติพร บุญษร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 4) นายวานิช อินทร์สุวรรณ ผอ.ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา 5 )นางสาวจิราพร บุญเหลือ รองผอ.ร.ร.พุนพินพิทยาคม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนไชยาวิทยา แผนการรับนักเรียน 320 คน มีผู้สมัครสอบ 429 คน มาสอบ 377 คน คิดเป็นร้อยละ 87.88 ขาดสอบ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12 2.โรงเรียนพุนพินพิทยาคม แผนการรับนักเรียน 360 คน มีผู้สมัครสอบ 490 คน มาสอบ 433 คน คิดเป็นร้อยละ 88.37 ขาดสอบ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 ในการจัดสอบครั้งนี้ ทั้ง 2 โรงเรียนมีการจัดระบบ วิธีการรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการสอบในวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง