หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 24 มี.ค. 2567 : (551 Hits)
          วันที่ 24 มีนาคม 2567 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้คณะกรรมการ ชุดที่ 4 นำโดย 1) นายวิสัณห์ พาหะมาก ผอ.ร.ร.มัธยมบ้านทำเนียบ 2) นางกัญจนา สมชาติ ผอ.ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม 3) นายชาตรี ปี้บ้านท่า ผอ.ร.ร.น้ำรอบวิทยา 4) นางสาวจริยา เสถียรบุตร ผอ.ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม 5) นางสารภี ณ นคร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6) นางสาวสุกัญญา แก้วมณีรองผอ.ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ผู้มีสิทธิ์สอบ 197 คน มาสอบ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 96.95 ขาดสอบ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.05 และโรงเรียนพนมศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบ 187 คน มาสอบ 184 คน คิดเป็นร้อยละ 98.40 ขาดสอบ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.60 ในการจัดสอบครั้งนี้ ทั้ง 2 โรงเรียน มีการจัดจุดสำหรับพักคอยของผู้ปกครอง และวิธีการรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินการสอบในวันนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง