หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 /2567
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 25 มี.ค. 2567 : (551 Hits)
          วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 /2567 โดย นายประชาคม จันทรชิต ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประชุมพร้อมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 9 วาระ เรื่องการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ และการประเมิน เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อให้ข้าราชการครู มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 17 /2552 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 เมษายน 2567)เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 3 /2567

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง