หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 29 มี.ค. 2567 : (551 Hits)
          วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายนรินธรณ์ เซ่งลำ้ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และให้ครูผู้ช่วยมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร และระเบียบพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบในการปฏิบัติงานในหน้าที่/ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ ระเบียบพื้นฐานด้านการเงิน การคลัง และ การพัสดุ รวมถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าในสายอาชีพครู ในการนี้ มีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556- ปัจจุบัน (1 มีนาคม 2567) จำนวน 238 คน

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง