หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ มาตรการความปลอดภัย
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 30 มี.ค. 2567 : (552 Hits)
          วันที่ 29 มีนาคม –1 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ มาตรการความปลอดภัย เพื่อจัดทำแผนทบทวนมาตรการในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2568 เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา ศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มี ดร.ตฤน ก้านดอกไม้วิทยากรชี้แจงแนวการสังเคราะห์มาตรการความปลอดภัย สพฐ.สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มทบทวนมาตรการ ระดมสมอง ทำแผนการขับเคลื่อน มาตรการ วางกรอบแนวคิด สังเคราะห์ การวางแผนจัดลำดับความสำคัญ โดยมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็น คณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ มาตรการความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยฯ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น จำนวน คน เพื่อเป็นการชับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรอบด้าน ด้วยกกระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม กอปรกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีความทันสมัย ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา สุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง