หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก"
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 2 เม.ย. 2567 : (550 Hits)
          วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก"ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพและการบริหารจัดการสถานศึกษา นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากนางสาวมณฑกานต์ติ เพชรอักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่องการประกันคุณภาพภายนอกมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกปีงบประมาณ 2567 เปรียบเทียบมาตรฐานตัวชี้วัด 2561 กับ 2567 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอกปีงบประมาณ 2567 ของสมศ พร้อมชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชหารครูผู้รับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัด และร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Z00m Cloud Meeting ณ.ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง