หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ"
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 27 เม.ย. 2567 : (552 Hits)
          วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานใน การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน (Quick Win) ที่ต้องการลดภาระนักเรียนและ ผู้ปกครอง "๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ" ด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่าง น้อย 1 โรงเรียนในแต่ละอำเภอ เพื่อนำร่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โดยนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมชี้แจงแนวทางการชับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" ของ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมีนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี คณะศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง