หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อบริหารความสุขและความปลอดภัยในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 9 พ.ค. 2567 : (553 Hits)
          วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อบริหารความสุขและความปลอดภัยในสถานศึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สถานศึกษาแห่งความสุขและปลอดภัย ภายใต้นโยบาย "เรียนดี มีความสุข" เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 โดยก่อนดำเนินการประชุม ประธานได้นำผู้เข้าประชุมดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตสุจริต โดยการยืนตรง เคารพธงชาติ จุดธูปเทียน สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมนำกล่าวคำ ปฏิญญาเขตสุจริต ในการประชุมครั้งนี้ ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาวิชาชีพครู สู่ความเป็นเลิศและคณะ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วม "ชี้แจงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และแนวทางในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ต่อมาเป็นการชี้แจงประเด็นข้อราชการในการขับเคลื่อนสถานศึกษาจากผู้อำนวยการกลุ่ม และนายสำรวย ภักดี รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรและนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์ เพชร รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 66 โรงเรียน คณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง