หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้โพสต์ : คุณซโรลชิณีย์  เจ๊ะเต๊ะ | วันที่ 6 มิ.ย. 2567 : (554 Hits)
          วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธานเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร โดยก่อนดำเนินการประชุม ประธานได้นำผู้เข้าประชุมดำเนินกิจกรรมพร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในห้วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชลธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดยการยืนตรง พร้อมเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชินี ในการประชุมครั้งนี้ มีวิทยากร ดังนี้ 1) นางประณีต เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และคณะ ชี้แจงในแนวทางการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานด้านการเงิน 2) นายเฉลิมชัย นาคสวาท ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ชี้แจงการขับเคลื่อนจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3) นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ชี้แจงแนวทางการสร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน 4) นางพจณิชา รอดภัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ชี้แจงผลการประเมินการดำเนินโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) ผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวนทั้งสิ้น 67 คน

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง