หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2567
ผู้โพสต์ : คุณซโรลชิณีย์  เจ๊ะเต๊ะ | วันที่ 10 มิ.ย. 2567 : (552 Hits)
          วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญาณจากห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในหัวข้อ ดังนี้ นโยบายการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดย นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาพอเพียงที่รอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ - ชี้แจงปฏิทินนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมสถานศึกษาพอเพียงให้พร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อชักถาม โดย นางสุจินต์ ภิญญานิล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสาวนิธิดา ทองใส ศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 45 คน

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง