หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
ผู้โพสต์ : คุณซโรลชิณีย์  เจ๊ะเต๊ะ | วันที่ 11 มิ.ย. 2567 : (553 Hits)
          วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร พร้อมด้วยนายฐานิสรณ์ เลขทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน กิจกรรมระยะที่ ๑ สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูประจำการ ครูพี่เลี้ยง บุคลากรทางการศึกษา และศิษย์เก่าในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามรูปแบบ PTRU Model ให้มีคุณลักษณะ Strong Teacher ณ โรงแรม บรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง