หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 14 มิ.ย. 2567 : (571 Hits)
          วันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร บรรยายและชี้แจง พรบ./ประกาศกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนรวม การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล การรับสื่อคูปองทางการศึกษา และที่เกี่ยวข้อง ประเภทความพิการทางการศึกษา ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) องค์ประกอบของแผน IEP กระบวนการจัดทำ IEP การจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การวัดและการประเมินผลนักเรียนพิการเรียนรวม การส่งต่อนักเรียนพิการเรียนรวม และการขอสนับสนุนสิ่งอำนวย สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามระบบคูปองการศึกษา โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสุนิตา คงวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. นางศุภมาศ สัมฤทธิ์ ครูผู้สอน 3. นางสาวไอวลีย์ จงกลณีย์ ครูผู้สอน 4. นางสาวอนงค์นาฏ เฉิดฉายมณีนิล

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง