หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 23 พ.ย. 2565 : (550 Hits)
          วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา 09.3๐ น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เปิดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานสําหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจําปี ๒๕๖๕ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับราชการ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 3 ท่าน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง