หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 30 พ.ย. 2565 : (550 Hits)
          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา (กตปน) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ (อ.ก.ต.ป.น.) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 5 ปี และพิจารณาแผนนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง