หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
งานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี"พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา"
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 16 ม.ค. 2566 : (549 Hits)
          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี"พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา" ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ในงานจัดให้มีพิธีทางศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู ทั้งนี้มีผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 1000 คน บรรยากาศอบอุ่น มีความสุข และภาคภูมิใจในวิชาชีพทางการศึกษา

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง