หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
งานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชุมพร
ผู้โพสต์ : คุณปรียาพร  บุญนา | วันที่ 16 ม.ค. 2566 : (551 Hits)
          วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการ งานวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินงาน โครงการงานวันครูมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครู เสริมสร้างความศรัทธา ความสามัคคี เกียรติยศศักดิ์ศรี เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมความร่วมมือ ความรู้รักสามัคคี เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน ๑๕๗ คน ณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง