หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัดคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 24 ม.ค. 2566 : (550 Hits)
          วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 สังกัดคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ซึ่งในปีนี้สถานศึกษาคัดเลือกและเสนอข้าราชการและลูกจ้างประจำเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ราย กลุ่มที่ 1 ประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง 4 ราย กลุ่มที่ 2 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ 1 ราย และกลุ่มที่ 3 ประเภทวิชากรระดับปฏิบัติการ 1 ราย จังหวัดชุมพร เสนอผลงานในกลุ่มที่ 2 จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง