หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ของโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 20 ก.พ. 2566 : (550 Hits)
           ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้นางพจณิชา รอดภัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางจุฑามาศ นุ้ยเมือง เจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร และผู้แทนภาคีเครือข่ายของโรงเรียนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งในวันที่ 19 นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง