หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
กิจกรรม Open House “ล่องใต้ Style น.ว.”
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 28 ก.พ. 2566 : (550 Hits)
          วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้มอบหมายให้ นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานกิจกรรม Open House “ล่องใต้ Style น.ว.” พร้อมด้วย ศน.ฐานิสรณ์ เลขทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมชมกิจกรรมต่าง ๆ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในรอบ 1 ปีการศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวู้ดบอลอันเป็นเอกลักษณ์เชื่อมความสัมพันธ์ของโรงเรียนและชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในเครือข่ายของโรงเรียนน้ำรอบวิทยา ณ.โรงเรียนน้ำรอบวิทยา อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง