หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 1/2566
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 28 ก.พ. 2566 : (559 Hits)
          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาโดย นายประชาคม จันทรชิต ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสมร เผือกเดช ผู้แทน กศจ. นายสิทธิไชย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายมานิตย์ ลาวัณย์วัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล นายบรรพต มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นางจุไรรัตน์ เกษศิลป์ ผู้แทนข้าราชการครู นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้แทนบริหารสถานศึกษา นายสมศักดิ์ เข็มขาว ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นพร้อมทั้งนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร นายสำรวยภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ นางสาวนฤมล ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรในกลุ่มโดยที่ประชุมร่วมกำหนดปฏิทินการประชุม การส่งมอบงานเกี่ยวกับการบริหารงารบุคคล การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ.ห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง