หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
ตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน และติดตามการดำเนินการแก้ 0 ร มส ของโรงเรียนปากแพรกวิทยา
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 10 มี.ค. 2566 : (550 Hits)
          วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้มอบหมาย นางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศษิตา โลกถวิล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน และติดตามการดำเนินการแก้ 0 ร มส ของโรงเรียนปากแพรกวิทยา พบว่า 1) วันนี้เป็นการสอบปลายภาควันสุดท้าย มีนักเรียนม.ต้น กำลังสอบระดับชั้นละ 2 ห้อง รวม 6 ห้องสอบ จากการติดตามเรื่อง 0 ร มส ข้อมูลเดิมในภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนปากแพรกวิทยา มีนักเรียนติด 0 ร มส จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง