หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13"
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 24 มี.ค. 2566 : (552 Hits)
          วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผู้อำนวยการ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางจุฑามาศ นุ้ยเมือง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13" ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่จัดขึ้นโดยสภาพัฒน์ ฯ ได้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ สู่การปฎิบัติในประเด็น การสร้างการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากการระดมความคิดเห็น สรุปประเด็นความคิดเห็นส่วนใหญ่สิ่งที่ต้องการเห็นภาพการศึกษาไทยในทิศทางดังนี้ 1. ยกเลิกสู่ความเป็นเลิศด้านการแข่งขัน ส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศด้านความร่วมมือ 2. สถานศึกษาควรเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งความสุข 3. จัดการเรียนรู้เพื่อดึงสมรรถนะ ความสามารถของเด็ก ให้ได้เรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ 4. เปลี่ยนแปลง พัฒนาหลักสูตรที่เน้นไปที่การประกอบอาชีพ โดยความร่วมมือของชุมชน ท้องถิ่น 5. ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกอบรมตามความชอบ ที่จะก่อให้เกิดอาชีพ เพราะเชื่อว่าคนที่โชคดี คือคนที่ได้ทำงานที่ตัวเองรัก 6. ปฎิรูปการผลิตบุคลากรทางการศึกษา (ครูคุณภาพ) 7. ปรับปรุงข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษา

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง