หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิซาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 19 เม.ย. 2566 : (565 Hits)
          วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิซาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีวินัย คุณธรรม จริธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี และป้องปราม มิให้มีการกระทำผิดวินัยและเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ นำไปสู่การสร้างตัวแบบที่ดีให้แก่สังคม นักเรียน เด็กและเยาวชน ในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยนายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานเปิดการอบรม ผ่านระบบ Zoom และเฟสบุคส์ไลฟ์ การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากนายธีระ โกวิทวัฒนา และนายภาคภูมิ พุทธสุภะ นิติกรชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ กับผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่สนใจเข้ารับชมผ่านระบบจำนวน 610 คน ณ ห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง