หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฏิบัติ on - site
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 24 เม.ย. 2566 : (550 Hits)
          วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสำรวย ภักดี พร้อมนางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ประธานในการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานการฝึกอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งการเรียนรู้ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านสาธารณสุข สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก คือ เป้าหมาย 4 H ประกอบด้วย Head Hand Heart และ Health ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรร่วมกับ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกันพิจารณาวางแผนออกแบบการดำเนินกิจกรรม การฝึกอบรม โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งการเรียนรู้ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ ภาคปฎิบัติในเขตตรวจราชการที่ 5 ในระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะมีฐานการเรียนรู้ต่างให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เช่น นาทีชีวิต รอบรูสุขภาพใจห่างไกลยาเสพติด คัดกรองการได้ยิน วัดสายตา ใส่ใจตรวจเต้านม เป็นต้น

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง