หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 9 พ.ค. 2566 : (549 Hits)
          วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ดำเนินการ การขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยในเวลา 09.00 น. นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์เพชร รอง ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานเปิด การดำเนินงานตามโครงการผ่านระบบ Z00m Cloud Meeting ณ จุดส่งสัญญาณห้องประชุมธราดล โดยมีนางสุจินต์ ภิญญานิล ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ กล่าวรายงาน ศน.หัทยา ขยัน มอร์ฮาร์ท และ ศน.วิทยา สริขา รายงานผลการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา และได้รับเกียรติจาก นายสพลกิตติ์ สังข์พิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. บรรยาย ในหัวข้อ แนวทางการดำเนินการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริต จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) บรรยาย : การถอดบทเรียน (Best Practice) เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง