หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 11 พ.ค. 2566 : (555 Hits)
          วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ได้มอบหมายให้นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด รองผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นประธานใน การประชุมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่านระบบ Z00m Cloud Meeting ณ จุดส่งสัญญาณห้องประชุมธราดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือ Active Learning และทักษะด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน หรือ Assessment for Learning ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยนายทวิช ลักษณ์สง่า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก สพม นครปฐม และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยครูแกนนำ 10 กลุ่ม

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง