หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ     Q&A     ติดต่อเรา/แสดงความคิดเห็น      
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

The Secondary Educational Service Area Office Suratthani Chumphon
   

 
 
 
การร่วมประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม
ผู้โพสต์ : คุณสุพรพงศ์  ชัยดำรงค์ฤทธิ์ | วันที่ 31 พ.ค. 2566 : (553 Hits)
          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร มอบหมายให้ นางวัชรี แสงอรุณ พร้อมด้วย นางสาวนิธิดา ทองใส ศึกษานิเทศก์ สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และช่วยเหลือสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม โดยพิจารณาแนวทาง/รูปแบบการนิเทศ การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ สถานศึกษาที่รับการนิเทศแต่ละสหวิทยาเขต จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมดอกแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชุมพร

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
เลขที่ 261/29 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดุสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-203372-4 โทรสาร : 077-205318
กลุ่มอำนวยการ 077-205317
กลุ่มการเงิน : 081-4170500 กลุ่มบริหารงานบุคคล : 077-288801
e-Mail : office@spmsnicpn.go.th
 
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | การปฏิเสธความรับผิด
  Polls
  คุณคิดว่าเว็ปไซต์นี้เป็นอย่างไร ?
    ดีมาก
    ดี
    ปานกลาง
    พอใช้
    ควรปรับปรุง